** Over deze website **

Informatie op deze site:
De Boerenklaas doet wat redelijkerwijs mogelijk is om actuele en correcte informatie aan te bieden op deze site, maar doet geen toezeggingen, en geeft geen garanties over de nauwkeurigheid, geldigheid of volledigheid van de verstrekte informatie.

Aansprakelijkheid:
De Boerenklaas aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van, en/of uit het afgaan op, de toegang tot of de onmogelijkheid gebruik te maken van de informatie, noch zal de Boerenklaas aansprakelijk zijn voor eventuele fouten in de tekst of voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid.

Over de auteur:
Deze website is ontworpen en geimplementeerd door Douwe van de Ruit (dvdruit@gmail.com).